Barcelona 's occulte kant: vampieren, poltergeisten en urban legends

Voor fans van paranormale mysteries en duistere verhalen

Niets leuker dan een straatje om in Barcelona.  Je wilt ten slotte  een leuk verhaal kunnen vertellen aan vrienden en familie bij terugkomst. In de wijk Gracià aan de noordkant van het centrum wemelt het van de griezelige verhalen en je vindt er veel nog onontdekte en duistere plekken.


De verborgen begraafplaats van Josepets

Church of Josepets Terwijl de rest van Barcelona in de 17e eeuw een grote economische groei doormaakte, moest Gràcia (indertijd een separaat dorp en nog geen wijk van de stad), het met veel minder doen. De wijke beschikte bijvoorbeeld niet over een kerk of begraafplaats tot 1658. In dat jaar werd aangevangen met de bouw van de Josepetskerk.

First Stone of JosepetsDe begraafplaats zou vandaag de dag achter de kerk hebben gelgen, ware het niet dat er later plaats moest worden gemaakt voor de bouw van huizen. De stoffelijke resten werden uit hun graf gelicht en herbegraven in een massagraf.  Daar bovenop is inmiddels een trainingscentrum gebouwd.

Honderden beenderen liggen opgestapeld vóór de de eerste gelegde baksteen bij de ingang, onder het leistenen blok.  Niet de resten van voormalig rijke, belangrijke burgers uiteraard, die liggen voor eeuwig ongestoord in de crypte.  Je vindt er bijvoorbeeld het graf van prinse George van Hessen-Darmstadt, een Catalaanse held. Maar ook met zijn resten is men vreemd genoeg wat slordig omgegeaan. Zijn hart werd verwijderd en terug naar Darmstadt verstuurd....

En toen werd een stapel beenderen gevonden

Excavation in Barcelona

Stel: je bent de ongelukkige ontwikkelaar die aan de slag gaat met een renovatieproject vlak bij Plaça de Lesseps in 2007 en je vindt letterlijk een stapel beenderen? Alle werkzaamheden moesten accuut worden gestaakt, waarna de vindplaats meticuleus moest worden afgegraven. Het graf dateert 300 jaar geleden en er zijn twee mogelijke verklaringen voor het ontstaan ervan:

  1. De ouderdom van de resten komt overeen met de Frans-Spaanse oorlog. In dit gebied waren Franse troepen gestationeerd die mogelijk het massagraf gebruikten om de slachtoffers van het strijdtoneel te dumpen
  2. Het waren slachtoffers van de plaag. Indertijd werden de lijken verbrand om te voorkomen dat het virus zich zou verspreiden via de ratten

Er wordt aangenomen dat er nog veel meer resten onder de bebouwing begraven liggen. Wat de verklaring ook is, het heeft voeding gegeven aan spookverhalen: volgens de bewoners van de wijk zijn soms lichtschitteringen te zien, als ware het vlammen...

De klopgeest van Francisco Giner, 43

The Poltergeist Home
De eerst geregistreerde klopgeestaanval in Spanje werd in Barcelona opgetekend en wel op 10 februari 1935. Een bewaker heeft nachtdienst en verlaat het huis van zijn gezin. Hij heeft zijn hielen nog niet gelicht of de zoon des huizes hoort gebonk op de muren en gaat op onderzoek uit. Zodra hij het licht aanknipt, vliegt er een kastlade door de kamer. De familie alarmeert de politie die vervolgens niets vindt of hoort. 

Tot 2 dagen later om 19:30 uur wederom een registratie van de politie op hetzelfde adres in de boeken staat. Het geklop is dusdanig luid, dat buren verontrust op onderzoek uitgaan. Een eetkamerstoel valt om en de lampen zwaaien wild aan het plafond. De klok houdt op te werken en begint dan weer, vorken verdwijnen en verschijnen, het glas in het raamkozijnen lijkt te bibberen en het regent stenen van de muren op de binnenplaats. Het geklop houdt aan tot de volgende ochtend.

Als de politie komt kijken zien vreemd genoeg alleen kinderen een witte vlek bewegen tussen de klok en de stoelen. Sindsdien is er niets vreemds meer gehoord.

De man die zijn ziel verkocht

The Devil HouseAan de zigeunerstraat Josep Torres 20 woonde een rijke zakenman wier fortuin in rook opging toen de huisenhervormingswet werd doorgevoerd. Agustín Atzerias had dusdanige pech dat hij zich genoodzaakt voelde zijn ziel aan de duivel te verkopen om de loterij te winnen. Toen dit 'geluk' hem inderdaad toeviel, decoreerde hij zijn huis met duivelshoofden en helse muurschilderingen. 

Vandaag de dag wordt het pand gerestaureerd en omgevormd in een appartementencomplex. De originele duivelskoppen heeft men in ere gehouden. Hopelijke heeft het behoud van deze authentieke elementen geen consequenties voor de nachtrust van de nieuwe bewoners.

De vampier van Barcelona

The Vampire of Barcelona
Eén van Spanje's meest beruchte seriemoordenaars was Enriqueta Martí, ook wel de vampier van Raval genoemd. Haar verhaal en dat van haar slachtoffer is niet prettig...

In haar jongere jaren was Enriqueta werkzaam als dienstmeisje in het huis van een aristocratische familie. Het toen nog bescheiden dienstmeisje ambieerde een betere toekomst en zocht haar heil in het verlenen van lijfelijke diensten aan rijke heren.  Ze was jong en aantrekkelijk en vergaarde op die manier al snel een flink fortuin.

Enriqueta opende een bordeel in Gràcia en kwam tot de conclusie dat haar klanten 'hoe jonger hoe liever' hadden en dus kidnapte zij geregeld verkleed als straatarme bedelaarster weeskinderen op straat in de leeftijd 3 tot 14 jaar oud. Ze verborg de kinderen onder haar zwarte mantel en sleurde ze mee naar het bordeel. 

De zaak kwam bij toeval aan het licht toen de politie polshoogte kwam nemen in de zaak van Enriqueta. Ware het niet dat de zoon van een invloedrijke figuur aanwezig was in het boordeel en zij vervolgens ongestoord door kon gaan met haar praktijken. 

Inmiddels was Enriqueta een rijke vrouw die zich kon veroorloven diverse appartementen te kopen in de wijk Raval. Daar opende ze wederom diverse boordelen waar kinderen werden gedwongen voor haar te werken. Diegenen die niet wilden meewerken brachten het er niet levend vanaf en werden vermoord. Hun botten werden vermalen tot gezichtspoeders, lichaamsvet werd verkocht als vochtinbrengende crèmes of machinesmeer en hun bloed als medicinale middeltjes. De rijke aristocratische dames die de producten van Enriqueta kochten wisten wel degelijke waar de ingrediënten vandaan kwamen, maar indertijd geloofde men dan bloed goed was voor de teint. En bovendien was het leven van weeskinderen toch niets waard...

Op een zekere dag kidnapte Enriqueta een kind dat wel degelijk ouders had en de bezorgde familie waarschuwde de politie. Deze vond dezelfde dag nog de overblijfselen van 12 kinderen, maar Enriqueta had 20 jaar lang zonder tegenstand kunnen kidnappen. Ze werd in de gevangenis gezet maar weaarschijnlijk vanwege haar grote invloed nooit berecht. Uiteindelijk werd Enrqiueta gelyncht door haar medegevangenen.

Het griezelige aan dit verhaal is dat Enriqueta bij haar volle verstand is geweest en altijd heeft volgehouden dat haar klanten diegenen waren met de morbide wensen... 

Helderziende non die op meerdere plekken tegelijk verschijnt

Hermanas de Jesus Paciente

Dit is het wel hele vreemde verhaal van Ramona María del Remedio Llimargas Soler. De diepgelovige Ramona werd op jonger leeftijd bezocht door de geest van Maagd Maria die haar verteltdat ze een religieuze stichting genaamd Hermanas de Jesús Paciente zal oprichten om de zieken te genezen. Het meisje bleek spiritueel begaafd en helderziend. Bovendien kon ze haar beeltenis projecteren naar een andere locatie, waardoor het lijkt alsof ze op twee plekken tegelijk is.

Ramona schijnt de Burgeroorlog te hebben voorspeld, maar haar waarschuwing werd door iedereen indertijd genegeerd. Uitendelijk brak de burgeroorlog uit en werd gewonnen door militair leider Francisco Franco.  De streng katholieke Ramona bezoekt Franco in zijn kantoor in Burgos en spreekt hem bestraffend toe, in het Catalaans. Daarop nam Franco aan dat ze de duivel was en vraagt om een verschijning van de Maagd Maria in plaats van haar. 

Uiteindelijk sluiten de twee vrede en is Ramona Franco en zijn directe ondergeschikten op de volgende manieren van dienst:

  1. Ze waarschuwt Franco niet aanwezig te zijn bij een galadiner in Zaragoza waar hij vergiftigd zou zijn zijn geweest
  2. Ze adviseert een aantal strategieën te veranderen in de slag bij de Ebro
  3. Ze onthult welke van Franco's adviseurs Vrijmetselaars zijn

Franco was dusdanig onder haar invloed dat toen zij 40 dagen lang van hem wegbleef hij zich ernstig afvroeg of God hem had verlaten.  

Ramona was niet volledig toegewijd aan Franco. Ze hielp ook de Republikeinse zijde en zette haar talenten in om zieken te genezen. Je kunt het pand van de Hermanas de Jesús Paciente bezoeken. Het is het huis van vijf bescheiden nonnen die liever niet aan de relatie van één van hen met Franco willen worden herinnerd. Hier ligt Ramona begraven, de helderziende non bijgenaamd La Catalana.


Lijken kijken in Barcelona


En last but not least. In het Amfiteatre Anatòmic werden door docenten Reial Col·legi de Cirurgians de Barcelona anatomielessen gegeven, niet alleen aan studenten, maar ook sensatiezoekers namen graag plaats op de tribune. Geregeld werden de sessies ook de anonieme figuren vanachter de gordijnen gade geslagen. Er werd beweerd dat de heren artsen de ontlede lichamen aan schemerige figuren verkochten die er vervolgens occulte rituelen op uitvoerden. Vandaag de dag kun je op de woensdagen de anatomiekamer onder begeiding gratis bezoeken tussen 10.00 en 12.00 uur.


Dit zijn een paar van de meer occulte kanten van Barcelona en er zijn er nog veel meer.  De volgende keer als je op stedentrip gaat naar Barcelona, kun je de schimmige plekken opzoeken in de wijken Raval en Gràcia.