Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Inleiding

www.vakantiehuizenspanje.nl maakt deel uit van Spain Holiday Online Rentals S.L. (hierna "Spain-Holiday"), een Spaans legaal geregistreerd bedrijf met beperkte aansprakelijkheid dat geregistreerd staat in het Registro Mercantil de Malaga, Tomo 4211, Libro 3121, Folio 26, Sección 8, Hoja MA88747, I/A met bedrijfsregistratienummer (C.I.F.) B92802479, met geregistreerd adres op Paseo Cerrado de Calderón 13, Local 41, 29018 Málaga.

Spain-Holiday is de verstrekker van een website waarop eigenaren of verhuurbeheerders (hierna "Eigenaar") hun vakantiewoningen als te huur kunnen adverteren, en waarop gebruikers (hierna "Gast") die kunnen bekijken, zoeken, een aanvraag versturen of een boeking op Spain-Holiday verrichten.

Spain-Holiday is noch de eigenaar, noch de verhuurbeheerder van de vakantiewoningen en handelt dus enkel als tussenpersoon. Alle boekingscontracten worden overeengekomen tussen de Eigenaar en de Gast.

 

Voorwaarden om Spain-Holiday te gebruiken

 

1. Persoonlijk gebruik

 

Spain-Holiday kan alleen worden gebruikt voor het bekijken, lezen, zoeken, boeken en informatie vragen over vakantiehuurwoningen in de lijst op Spain-Holiday, met als doel het huren van een vakantiewoning via Spain-Holiday of het doorbladeren van artikelen en media beschikbaar op Spain-Holiday.

Het gebruik van Spain-Holiday voor andere doeleinden dan het boeken van een vakantiehuurwoning of het doorbladeren van Spain-Holiday is ten strengste verboden. De inhoud, zoals artikelen, video's, foto's, beschrijvingen, informatie van eigenaars enz en software en design op Spain-Holiday is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud mag niet voor andere dan persoonlijke doeleinden worden benut of gekopieerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Spain-Holiday.

 

2. Een vakantiewoning boeken op Spain-Holiday

Op Spain-Holiday krijgt de Gast twee soorten vakantiewoningen aangeboden en afhankelijk van de gekozen woning kan de gast betalen via bankoverschrijving of creditcard (Visa of Mastercard) :

  1. De Gast stuurt een aanvraag naar de Eigenaar en verricht een boeking direct met de Eigenaar zonder dat Spain-Holiday hierbij betrokken is. De Gast betaalt de Eigenaar direct en gaat akkoord met de huurovereenkomst van de Eigenaar.
  1. De Gast verricht een boeking op Spain-Holiday waarbij Spain-Holiday als tussenpersoon optreedt tussen de Gast en de Eigenaar. De Gast betaalt het volledige huurbedrag via Spain-Holiday en stemt in met de huurovereenkomst van de Eigenaar die wordt voorgelegd aan de Gast voordat een boeking verricht wordt.

De algemene voorwaarden op Spain-Holiday gelden in beide gevallen.

Spain-Holiday is geen Eigenaar, verhuurbeheerder of reisbureau, waardoor elke overeenkomst  die wordt aangegaan om een vakantiewoning op Spain-Holiday te huren tussen de Gast en de Eigenaar overeengekomen wordt. Dit op voorwaarde dat ze allebei minstens 18 jaar oud zijn op de dag dat de woning wordt geadverteerd of geboekt.

 

3. Nauwkeurigheid van informatie

 

Zowel de geüpdate en gedetailleerde beschrijving van de vakantiewoning, als informatie over de prijzen, boekingen en de foto's worden allemaal door de eigenaar verschafd. Spain-Holiday.com streeft er voortdurend naar dat de informatie van de woningeigenaar klopt, accuraat is en overeenkomt met de werkelijkheid.

Spain-Holiday is een online platform en inspecteert de vakantiewoningen niet op hun fysieke locatie of in een ontmoeting met de Eigenaar.

 

4. Aansprakelijkheid

 

Gebruik van Spain-Holiday geeft aan dat de Gast ermee akkoord gaat om Spain-Holiday vrij te stellen van elk geval van direct of indirect verlies of schade in verband met fraude, phishing, schending van de voorwaarden, ongevallen, stakingen, lock-outs of onenigheid met de Eigenaar. Spain-Holiday kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele verliezen of schade die de Gast kan ondervinden tijdens het gebruik van Spain-Holiday of een verblijf in een van de vakantiewoningen gevonden of geboekt via Spain-Holiday. Spain-Holiday is niet verplicht tot enige terugbetaling of vergoeding voor directe of indirecte schade die de Gast kan hebben geleden als gevolg van het huren of verhuren van een vakantiewoning op Spain-Holiday. Spain-Holiday treedt enkel op als tussenpersoon waardoor geen huurcontract of huurovereenkomst kan worden aangegaan met Spain-Holiday.

Spain-Holiday kan links naar websites of bronnen van derden bevatten. Door het gebruik van Spain-Holiday gaan zowel de Gast als de Eigenaar ermee akkoord en bevestigen ze dat Spain-Holiday niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke websites of bronnen; of de inhoud, producten of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen. Links naar dergelijke websites of bronnen impliceren geen goedkeuring door Spain-Holiday van dergelijke websites of bronnen of de inhoud, producten, of diensten die beschikbaar zijn via dergelijke websites of bronnen.

Spain-Holiday kan niet aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de Eigenaar voor enige frauduleuze schade, gevolgschade of indirecte schade, met inbegrip van verloren winsten, ongeacht de oorzaak, op basis van geen enkele theorie van aansprakelijkheid. De Eigenaar is verantwoordelijk voor het verlies dat een Gast kan ondervinden als de e-mailaccount van de Eigenaar op welke manier ook wordt gehackt of kwaadwillig gemanipuleerd. Als de Eigenaar het slachtoffer is van fraude of phishing of als de Eigenaar een boeking annuleert, aanvaardt de Eigenaar de verplichting om de huurder het volledige bedrag terug te betalen, of om een ​​passende vakantiewoning te bieden met bijpassende huurvoorwaarden indien niet in staat om te voldoen aan de boekingsovereenkomst aangegaan tussen de Eigenaar en de Gast.

 

5. De bescherming van persoonsgegevens en privacy

Bij gebruik van Spain-Holiday worden bepaalde persoonlijke gegevens in onze database opgeslagen. Bescherming van persoonsgegevens en het cookies beleid worden in detail toegelicht in ons Privacy Beleid.

 

6. Varia

De originele Spaanse versie van de voorwaarden, privacy beleid, advertentieovereenkomst en huurovereenkomst zijn vertaald in andere talen. De vertaalde versie is uitsluitend een vorm van hoffelijkheid en kantoorvertaling en er kunnen geen rechten worden ontleend aan de vertaalde versies. In het geval van een geschil over de inhoud of interpretatie van de genoemde documenten, of inconsistentie of tegenstrijdigheid tussen de Spaanse versie en een andere taalversie van een van de genoemde documenten, zal de Spaanse versie voor zover toegestaan ​​door de wet van toepassing, overheersend en beslissend zijn. Dit zijn de originele en geldige versies in het Spaans; algemene voorwaarden en privacy beleid en de advertentieovereenkomst en de huurovereenkomst zijn verkrijgbaar in de account van de Eigenaar en Gast.

Indien een bepaling van zowel deze voorwaarden of de advertentie -en huurovereenkomst ongeldig, onuitvoerbaar of niet-bindend is of wordt, blijven de overige bepalingen van kracht.

 

7. Wettelijke rechtsbevoegdheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving. Een geschil tussen partijen wordt beslecht in de bevoegde rechtbanken.

Gebruikers hebben ook toegang tot het EU platform voor onlinegeschillenbeslechting

 

Voorwaarden voor Eigenaars op Spain-Holiday

In aanvulling op de bovenstaande voorwaarden, zijn de volgende voorwaarden van toepassing op de Eigenaars.

 

8. Copyright

De Eigenaar garandeert dat hij het auteursrecht bezit op het foto -en tekstmateriaal geleverd aan Spain-Holiday (hierna "het materiaal"), of geautoriseerd is door de houder van het auteursrecht om Spain-Holiday toestemming te geven het materiaal te gebruiken. De Eigenaar begrijpt dat foto -of tekstmateriaal van waar ook op Spain-Holiday niet mag worden overgenomen zonder toestemming van de houder van het auteursrecht.

De Eigenaar verleent Spain-Holiday een eeuwigdurende, royaltyvrije licentie om het materiaal te gebruiken voor promotionele doeleinden. De Eigenaar stelt Spain-Holiday onvoorwaardelijk en onmiddellijk op aanvraag schadeloos van alle kosten, verlies of aansprakelijkheid (inclusief kosten voor juridische vertegenwoordiging) die Spain-Holiday kan oplopen door een schending van het auteursrecht uit het gebruik van het materiaal.

De Eigenaar stelt Spain-Holiday onmiddellijk op aanvraag schadeloos van alle kosten, verlies of aansprakelijkheid (inclusief kosten voor juridische vertegenwoordiging) die Spain-Holiday kan oplopen door een schending van het auteursrecht uit het gebruik van het materiaal.                              

 

9. Ontwerp en lay-out

Spain-Holiday is niet verantwoordelijk voor enig verlies, of schade, als gevolg van het ontwerp van lay-outs, of wijzigingen in de foto's en tekst die door de Eigenaar zijn ingediend. Spain-Holiday behoudt zich het recht om het uiteindelijke layout ontwerp van een vakantiewoning op Spain-Holiday in te stellen, met inbegrip van het recht om tekst te bewerken, of layouts of foto’s te wijzigen. Spain-Holiday behoudt zich eveneens het recht tekstgegevens te wijzigen en bewerken in de online database van Eigenaars.

 

10. Nauwkeurigheid van informatie

Spain-Holiday behoudt zich het recht om op elke Spain-Holiday website advertenties te weigeren waarvan de inhoud niet voldoet aan de minimale eisen die worden gesteld door Spain-Holiday.

 

11. Beoordelingssysteem

Spain-Holiday behoudt zich het recht om een ​​beoordelingssysteem bestemd voor Gasten te implementeren, waarbij zij de toestand en de kwaliteit van de woningen en Eigenaren kunnen beoordelen. Deze waardebepaling zou volledig gratis zijn en Spain-Holiday is niet verantwoordelijk voor verwerpingen die voortvloeien uit de feedback, opmerkingen en suggesties gemaakt door Gasten.

 

12. Adverteren

Spain-Holiday behoudt zich het recht om advertenties, of aankondigingen met verwijzingen naar wat voor vorm van inhoud ook op haar website toe te voegen, met inbegrip van advertenties in verband met andere soortgelijke vakantiewoningen. Spain-Holiday verklaart dat het gebruik van deze dienst volledig discretionair is, en Eigenaren zien ervan af om vorderingen voor schade in te dienen, of andere klachten of vorderingen met betrekking tot advertenties gepubliceerd op de website.

 

13. Meerdere woningen

Een vakantiewoning op Spain-Holiday behoort tot één vakantie-unit, niet meerdere units, noch mag ze worden vertegenwoordigd als een voorbeeld van vakantiewoningen. Slechts één eenheid dient te worden vertegenwoordigd in een vakantiewoning, tenzij vooraf toestemming is gegeven. Spain-Holiday behoudt zich het recht om vakantiewoningen te wijzigen die niet in overeenstemming zijn met dit beleid. 

 

14. Beëindiging van een advertentie

Als Spain-Holiday klachten ontvangt van Gasten over specifieke informatie op Spain-Holiday omwille van een verkeerde voorstelling van een vakantiewoning, of zijn omgeving, of als Spain-Holiday herhaaldelijk klachten ontvangt over een Eigenaar, of de voorwaarden zijn materieel geschonden, of over wangedrag, onnauwkeurige, frauduleuze, verouderde of onvolledige informatie tijdens de registratie van de account, of het schenden van wetten, regels of rechten van derden die van toepassing zijn, of indien Spain-Holiday in bona fide gelooft dat een dergelijke handeling redelijkerwijs noodzakelijk is om de veiligheid of het eigendom van andere Eigenaren of Gasten te beschermen, dan behoudt Spain-Holiday zich het recht om de vakantiewoning van de site te verwijderen en de account zonder kennisgeving stop te zetten, en de betaling te behouden.

Als een Eigenaar probeert ongeschikt materiaal in te voeren in de database, of herhaaldelijk misbruikt maakt van het online systeem, behoudt Spain-Holiday zich het recht om de Eigenaar of de vakantiewoning te weigeren en is Spain-Holiday niet aansprakelijk voor eventuele kosten hierdoor veroorzaakt.

Anderzijds kan een Eigenaar op elk gewenst moment de vakantiewoning op Spain-Holiday verwijderen. De Eigenaar dient echter alle huidige en toekomstige boekingsafspraken gemaakt met Gasten na te komen. Spain-Holiday biedt geen terugbetaling voor vakantiewoningen die offline zijn gehaald door de Eigenaar of door Spain-Holiday.

 

15. Contact

Om een constant hoog niveau van dienstverstrekking te behouden, vereist Spain-Holiday de beschikbaarheid van alle Eigenaren om snel te reageren op vragen en boekingen per e-mail. Spain-Holiday behoudt zich het recht om advertenties voor vakantiewoningen van Eigenaren die langer dan 24 uur niet beschikbaar zijn, op te schorten.

 

16. Externe links

Links van een vakantiewoning naar een website of e-mailadres dat geen Spain-Holiday adres is, worden alleen geaccepteerd als een link van de website of blog of iets dergelijks van de Eigenaar naar Spain-Holiday wordt teruggestuurd. Als een Eigenaar een link of e-mailadres of bedrijfsnaam invoegt zonder toestemming, een link of e-mailadres of bedrijfsnaam na verwijdering opnieuw toevoegt of wederkerige links verwijdert van hun advertentie op Spain-Holiday, behoudt Spain-Holiday zich het recht om de vakantiewoning te verwijderen zonder terugbetaling.

 

17. Betalingsbeleid

Online betalingen met kredietkaart worden verwerkt via een derde payment provider over een volledig versleutelde SSL beveiligde lijn. Contante betalingen worden niet geaccepteerd.

 

Betalingen via Spain-Holiday gebeuren via een derde beveiligde gecertificeerde payment provider en Spain-Holiday slaat de volledige kredietkaartgegevens niet op en is niet aansprakelijk voor fouten of verliezen op betalingen of geldtransfers.

 

18. Terugbetalingsbeleid op de advertentie

Spain-Holiday biedt een advertentiedienst en geen fysiek product. Proefperiodes worden niet aangeboden, noch bieden wij een terugbetaling of compensatie voor advertenties die verlopen of niet verlopen zijn. Spain-Holiday biedt geen terugbetaling of compensatie als de Eigenaar verliezen ervaart zoals boekingen, geld, schade of iets dergelijks met betrekking tot de vakantiewoning van de Eigenaar.

 

19. Wijzigingen van prijzen en voorwaarden

Spain-Holiday behoudt zich het recht om de prijzen en voorwaarden voor diensten die worden aangeboden door Spain-Holiday zonder kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen in de prijzen zullen onmiddellijk van toepassing zijn en Eigenaren zullen hiervan door de website op de hoogte worden gebracht.

 

20. Documentatie

In de meeste gevallen vraagt Spain-Holiday de Eigenaren om een bewijs van het eigenaarschap van hun eigendom te leveren in de vorm van een eigendomsbewijs, energierekening of iets dergelijks. Als Spain-Holiday niet voldoende documentatie ontvangt van de Eigenaar of vakantiewoning, kan de goedkeuring van een advertentie van een vakantiewoning op Spain-Holiday worden afgewezen.

 

21. Gelegaliseerde vakantiewoningen

In sommige regio's kunnen de Spaanse autoriteiten bij wet eisen dat Eigenaars een vergunning verkrijgen om hun vakantiewoning legaal te verhuren. In deze regio's kan Spain-Holiday alleen een vakantiewoning goedkeuren en adverteren als de Eigenaar een geldig licentienummer voor de vakantiewoning voorlegt.

 

22. Aanvullende voorwaarden

Op Spain-Holiday kan de Eigenaar een vakantiewoning op verschillende manieren adverteren. Bij het maken van de advertentie wordt de Eigenaar verzocht om de voorwaarden die van toepassing zijn op die bepaalde vorm van adverteren te accepteren.

Spain-Holiday behoudt zich het recht om, naar eigen goeddunken, de website, diensten of deze Voorwaarden te wijzigen, met inbegrip van het huuraandeel, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Als Spain-Holiday deze voorwaarden wijzigt, is het vereist om de wijziging kenbaar te maken op de website. Door verder gebruik te maken van of toegang te zoeken tot de website of diensten nadat Spain-Holiday er de wijziging heeft kenbaar gemaakt, geven Eigenaren en Gasten aan dat zij aanvaarden gebonden te zijn aan deze gewijzigde Voorwaarden.